РЕФЕРЕНЦИЯ от ТД на НАП Варна – офис Добрич

TD na NAP Dobri4МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ 3А ПРИХОДИТЕ
ТД НА НАП – ВАРНА

РЕФЕРЕНЦИЯ
от ТД на НАП Варна, офис Добрич

От м. юли 2008 г. служителите от „АСЕНКО” ЕООД гр. Пловдив извършват ежедневно комплексно почистване на сградния фонд на НАП, находящ се в гр. Добрич, ул. Независимост № 7. През периода услугата е предоставяна качествено и съгласно изискванията на сключения договор. Служителите са коректни и изпълняват в срок възложената работа. Проявяват дискретност, и извършват почистването без да възпрепятстват дейността на администрацията. Ползват качествени препарати и техника.

Договорните ни условия с „АСЕНКО” ЕООД в качеството им на изпълнител са изпълнени изцяло, което ги прави надежден и коректен бизнес партньор.

ДИРЕКТОР ОФИС:
Ст. Стефанов

* * *

http://asenko.com/