Абонаментно почистване на сгради и търговски центрове

Поддържащото почистване включва ежедневни дейности с необходимата периодичност , които да осигурят постоянна хигиена в сградата и периодични дейности за основно почистване, осигуряващи по –високо равнище на чистота.

Ежедневни дейности

 • Ежедневно измитане и измиване с подопочистващ препарат на пода в работни помещения, коридори, фоайета, стълбища, зали и архивни помещения. Ежедневно почистване с прахосмукачка в работните стаи, които са с мокетна настилка.
 • Изхвърляне на кошове и подръжка на чистотата на места за обществено хранене
 • Ежедневно изхвърляне на боклука от кошчетата в работните помещения. Един път седмично измиване на кошчета основно.
 • Ежедневно почистване на сервизните помещения /WC/, ежедневно измиване и дезинфекция на пода и санитарния фаянс, както и изхвърляне на боклука от кошчетата и ежедневно измиване на огледалата.
 • Почистване на мебели – ежедневно забърсване на прах от бюра, шкафове, рафтове, телефони и др.
 • Ежедневно измитане на дворните площи ,уборка на тревните площи /измитане на паднали листа, хвърлени боклуци и други/ пред входа, както и измиване на стълбищата и прилежащите им входни фоайета
 • Ежедневно измитане и измиване на всички асансьорни кабини
 • Ежедневно измитане и измиване на аварийно стълбище
 • През зимният период преди започване на работното време и след снеговалеж почистване на сняг на прилежащите към сградата тротоарни площи, както и неколкократно ежедневно подсушаване на входното фоайе на сградата.

Периодични дейности

 • Два пъти седмично измиване на витрини, прозорци и входните врати
 • Един път седмично измиване стъклата на всички врати на стълбищните площадки на всички етажи.
 • Два пъти месечно се почистват фаянсовите плочки в тоалетните помещения.
 • Два пъти годишно машинно изпиране на мека настилка/ ако има такава/ в работните помещения.
 • Два пъти годишно машинно измиване и полиране на твърдите настилки на коридори и фоайета/ ако позволяват това/.
 • Два пъти годишно двустранно измиване на всички прозорци.
 • Два пъти в годината машинно измиване на твърдите подови настилки на всички работни помещения.
 • Два пъти годишно машинно почистване на тапицерията на мека мебел и на посетителски столове и пейки.

АСЕНКО 2014*
гр. Пловдив 4000, ул. К. Величков 2, БЦ РИЛОН вх Б, ет 2; Тел: 032 63 08 29 Факс: 032 62 72 26; Тел: 0700 10 230*