РЕФЕРЕНЦИЯ от ТД на НАП Варна – офис Добрич

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА

Референция
НА ФИРМА „АСЕНКО” ЕООД ГРАД ПЛОВДИВ

От  27.96.2007 година имаме сключен договор за извършване на услуги по почистване и поддържане на хигиената на ТД на НАП – Варна, в срок до 15.12.2008 година.

До момента фирма „Асенко” ЕООД извършва всички дейности по отделните обекти, съгласно техническото задание и договорената периодичност, с   необходимите   кадри   —   качествено   и   професионално и в съответствие  с конкретните изисквания на Възложителя.

Директор:

/ИВО ГЕНОВ/

- – -

РЕФЕРЕНЦИЯ от НАП – Бургас

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”
8000, Бургас, уп “Цар Петър7 5-Б.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата Референция се издава на фирма „Асенко” ЕООД град Пловдив, въз основа на договор № 20-02-171 от 16.10.2007 г за почистване и поддържане на хигиената в двете сгради на ТД на НАП Бургас.

От реалното започване на работа по сключения договор, фирма .Асенко” съвестно, коректно и в съответствие с изискваните от нас срокове изпълнява всички поставени задачи Приходната администрация на град Бургас е доволна от качеството на извършваните от фирмата услуги и препоръчва „Асенко” ЕООД Пловдив като надежден и отговорен изпълнител в областта на своите компетенции.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”-БУРГАС
РУМЯНА ДУЛЕВА

* * *

Референция от НАП – Варна

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА

Референция
НА ФИРМА „АСЕНКО” ЕООД ГРАД ПЛОВДИВ

От  27.96.2007 година имаме сключен договор за извършване на услуги по почистване и поддържане на хигиената на ТД на НАП – Варна, в срок до 15.12.2008 година.

До момента фирма „Асенко” ЕООД извършва всички дейности по отделните обекти, съгласно техническото задание и договорената периодичност, с   необходимите   кадри   —   качествено   и   професионално и в съответствие  с конкретните изисквания на Възложителя.

Директор:

/ИВО ГЕНОВ/

- – -

Референция от НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

РЕФЕРЕНЦИЯ
на “Асенко” ЕООД – гр. Пловдив

От 31.10.2005г. имаме сключен договор № 711/05 за извършване на услуги за почистване на помощенията и санитарните възли, в сградата находяща се на ул. “Веслец” № 5 в гр. София, в съответствие с Приложение № 1-неразделна част от договора.

До момента фирма “Асенко” изпълнява услугите предмет на договора, съобразно договорената периодичност, с необходимите консумативи и кадри-качествено и професионално.

При желание от Ваша страна можете да се свържете с мен на тел.: 02/92 63 351 Иван Колев-н-к отдел “Административен” в НЕК ЕАД-ЦУ.

Гл. изп. директор: /
/Л. Велков/

РЕФЕРЕНЦИЯ от КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

РЕФЕРЕНЦИЯ НА ФИРМА АСЕНКО ЕООД
от КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД


Настоящата референция се издава от КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
Съгласно рамков договор между КАУФЛАНД и АСЕНКО от април 2009 г. за почистване на всички действащи и новопостроени обекти на фирмата беше възложено почистването на наши хипермаркети в Пловдив, Стара Загора, Търговише, Разград, Димитровград, Горна Оряховица, както и модулните помещения на обектите в София.

С настоящата референция писмено потвърждаваме нашата удовлетвореност от качеството на извършената работа и високопрофесионалнитс и коректни взаимоотношения с фирма АСЕНКО.

Спазването на графиците и сроковете, добре обучените специалисти в областта на почистването както и професионалната техника с която разполага фирмата, я правят желан партньор за работа от КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ.

Нашата увереност, че можем винаги разчитаме на професионализма и точността на АСЕНКО ЕООД, ни кара уверено да ги препоръчаме на всяка фирма или организация, желаеща да получи качествена услуга в сферата на почистването.

Дата: 09.09.2009 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ ФИЛИПОПОЛИС – РЕФЕРЕНЦИЯ НА ФИРМА АСЕНКО – ЕООД

СДРУЖЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ ФИЛИПОПОЛИС

РЕФЕРЕНЦИЯ

НА ФИРМА АСЕНКО – ЕООД

гр. Пловдив

С настоящата референция изразяваме своята удовлетвореност от коректните търговски отношения между двете фирми.

След завършване на най – големия за Пловдив търговски център “ГРАНД” интересът на всички почистващи фирми към иего беше много голям.

Сред многото оферти за основно почистване на Търговски център “ГРАНД” ние предпочетохме фирма “АСЕНКО“  и сключихме договор № 1168/ 22.02.2007 г за основно почистване на “ГРАНД” защото:

1.    Тя е фирма с дългогодишен опит и традиции при почистването
на новопостроени сгради

2.    Разполага с добре обучен и постоянен персонал, отговорен и
поставените задачи.

3.    Фирмата разполага със собствена техника за височинна работа
и обучени хора за почистване на стъкла па височина.

След основното почистване на “ГРАНД” ние се убедихме , че фирма “АСЕНКО” е надежден партньор, коректен и точен при изпълнение на дейностите предвидени в договора.

Всичко това ни убеди, че “Асенко” е фирма , на която можем да се доверим и в бъдеще. Гаранция за това са сключените два договора: Договор №1169 “За ежедневно почистване и поддържане на хигиената в общите части в Търговския център” и договор №1170 “За почистване, поддържане и зареждане с консумативи на санитарните възли на Търговския център” .

Сигурни сме, че можем безрезервно да разчитаме на фирма “Асенко” .

За повече информация можете да се свържете с мен на тел:

Управител:

- – -

АСЕНКО 2014*
гр. Пловдив 4000, ул. К. Величков 2, БЦ РИЛОН вх Б, ет 2; Тел: 032 63 08 29 Факс: 032 62 72 26; Тел: 0700 10 230*